07 august 2007

Drumul catre tine insuti


Nu putem soluţiona problemele vieţii dacă nu le soluţio­năm. Această afirmaţie ar putea părea o tautologie stupidă sau o afirmaţie care se demonstrează pe sine, totuşi pare din­colo de înţelegerea celei mai mari părţi a rasei umane.

Acest lucru se întîmplă pentru că trebuie să acceptăm responsabili­tatea pentru o problemă înainte de a o rezolva. Nu putem re­zolva o problemă spunînd „nu este problema mea". Nu pu­tem rezolva o problemă sperînd că altcineva o va rezolva în locul nostru. Pot rezolva o problemă doar atunci cînd spun: „Aceasta este problema mea şi depinde de mine să o rezolv."

Dar mulţi, atît de mulţi caută să evite durerea problemelor lor, spunîndu-şi: „Această problemă mi-a fost cauzată de alţi oameni, de circumstanţe sociale dincolo de controlul meu şi prin urmare depinde de alţi oameni sau de societate să-mi re­zolve această problemă. în realitate, nu este problema mea personală."

Oamenii merg atît de departe din punct de vedere psiho­logic din dorinţa de a evita asumarea responsabilităţii pentru Problemele personale, încît, deşi acest lucru este aproape totdeauna trist, uneori este aproape ridicol.

Dificultatea de a accepta responsabilitatea pentru com­portamentele noastre rezidă în dorinţa de a evita durerea con­secinţelor acestui comportament.

M. Scott Peck- Drumul catre tine insuti

Niciun comentariu: